Працюю у ВКНЗ СОР "Лебединське педагогічне училище імені                                                      А. С. Макаренка" з 2011 року. Викладаю загальну, дитячу та вікову психологію.                            Впроваджую в роботу зі студентами такі форми роботи, які активізують мислення та     розвивають  творчі здібності.                                                                                                                           Керуюсь життєвм принципом: Кожна людина має відчути, що вона мусить знайти свою життєву місію.                                                                                                                                                          Працюю над проблемою: Формування психологічної компетентності майбутніх педагогів засобами  технології особистісно-орієнтованого навчання.                                                                  Маю педагогічне кредо: Лише той Учитель, хто живе так, як навчає.