Працюю у ВКНЗ СОР "Лебединське педагогічне училище імені   А. С. Макаренка з 2011 року. Викладаю загальну, дитячу та вікову психологію.    Впроваджую в роботу зі студентами такі форми роботи, які активізують мислення та  розвивають  творчі здібності.                                                                          Керуюсь життєвм принципом: Кожна людина має відчути, що вона мусить знайти свою життєву місію.                                                                                                  Працюю над проблемою: Формування психологічної компетентності майбутніх педагогів засобами  технології особистісно-орієнтованого навчання. Педагогічне кредо: Лише той Учитель, хто живе так, як навчає.